Usein kysytyt kysymykset (FAQ)Mitä on sähköinen kilpailuttaminen?

Sähköinen kilpailuttaminen tarkoittaa sitä, että
1. Kaikkien hankinta-asiakirjojen on oltava saatavilla sähköisesti
2. Kaikki hankintoihin liittyvä viestintä tapahtuu sähköisesti

Mikä on sähköinen kilpailutusjärjestelmä?

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä on järjestelmä, jonka avulla koko kilpailuttamisprosessi voidaan hallita sähköisesti. Järjestelmän avulla voidaan:
 • Luoda tarjouspyyntö
 • Julkaista tarjouspyyntö HILMA:ssa
 • Hoitaa viestintää tarjoajien ja hankintayksikön välillä
 • Vastaanottaa tarjouksia
 • Arvioida tarjoajien kelpoisuudet
 • Vertailla tarjoukset
 • Järjestää sähköinen huutokauppa
 • Tehdä hankintapäätös

Onko HILMA sähköinen kilpailutusjärjestelmä?

Ei, se on lain vaatima sähköisen kilpailuttamisprosessin yksi tärkeä osa, johon kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat on aina ilmoitettava.

Miksi käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmä on perinteistä hankintatapaa parempi?

1. Sähköinen kilpailutusjärjestelmä avulla on mahdollista laskea hankinnan arvoa, koska tinkiminen on mahdollista sähköisen huutokaupan avulla. Keskimääräinen säästö on kokemusten mukaan 20%-30% hankinnan arvosta.

2. Sähköinen kilpailutusjärjestelmä varmistaa, että kilpailutus tapahtuu kohta kohdalta hankintalain mukaisesti. Myös riski joutua markkinaoikeuteen pienenee.

3. Järjestelmä vähentää kilpailuttamiseen kuluvaa työmäärää ja aikaa, koska järjestelmä hoitaa seuraavat työvaiheet automaattisesti:
 • Hilma-ilmoituksen teko
 • tarjousten vastaanotto
 • tarjousten määrämuotoisuuden tarkistaminen
 • puutteellisesta tarjouksesta viestiminen tarjoajalle
 • avauspöytäkirjan tekemisen
 • tarjoajien kelpoisuuden määrittäminen
 • tarjousten vertailu
 • hankintapäätöksen tekeminen
 • tiedoksiantojen tekeminen
4. Järjestelmä kohtelee tarjoajia tasapuolisemmin, koska
 • Viestintä tapahtuu kaikille tarjoajille avoimesti ja samanaikaisesti
 • Tarjoukset pysyvät salassa tarjousten jättämisaikaan asti, toisin kun esim. sähköpostilla toimitettujen tarjousten yhteydessä.

Miten otan käyttöön Tarjovan sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän?

Tarjovan kilpailuttamisjärjestelmän voi ottaa käyttöön rekisteröitymällä palveluun yläpalkista löytyvästä Rekisteröidy -linkistä. Järjestelmä toimii internetissä, joten erillistä ohjelman asentamista ei tarvita. Järjestelmän käyttöön riittää tavallinen Internet-selain.

Tarvitseeko järjestelmä käyttökoulutuksen?

Järjestelmä on suunniteltu niin helppokäyttöiseksi, että erillistä käyttökoulutusta ei tarvita. Järjestelmä ohjaa käyttäjää vaihe vaiheelta toteuttamaan hankinnan alusta loppuun asti.

Kuinka paljon sähköinen kilpailuttamisjärjestelmä maksaa?

Tarjovan kilpailuttamisjärjestelmän hinnasto löytyy täältä >>